PERSONDATAPOLITIK

PERSONDATAPOLITIK

DATABESKYTTELSESERKLÆRING

1. Formål

AD Danmark A/S, cvr. nr. 12 04 80 33 herefter benævnt AD Danmark, respekterer fuldt ud hemmeligholdelse af personfølsomme oplysninger for alle, der besøger vores hjemmeside.

I det følgende informerer vi om, hvilken type oplysninger, AD Danmark indsamler, og hvordan oplysningerne anvendes. Du kan også læse om dine rettigheder i forbindelse med dine data i pkt. 2.

Eventuelle ændringer af Databeskyttelseserklæringen offentliggøres på denne side. Dette giver dig mulighed for til enhver tid at holde dig opdateret om, hvilke data vi indsamler, og hvordan disse anvendes.

Nærværende Databeskyttelseserklæring finder ikke anvendelse for hjemmesider, som er tilgængelige via hyperlinks på AD Danmarks hjemmeside.

2. Indsamling, anvendelse og behandling af persondata

Navn på ansvarlig enhed: AD Danmark A/S

Den ansvarlige enheds adresse: Stensgårdvej 1, 5500 Middelfart

AD Danmark anvender persondata primært til at udbyde denne hjemmeside til brugerne. Eventuel yderligere anvendelse af disse data sker på baggrund af lovmæssige krav eller tilladelse, eller hvis den respektive bruger har givet AD Danmark samtykke hertil. AD Danmark opbevarer og behandler data med følgende formål:

AD Danmark samler og opbevarer automatisk bestemte data, når brugerne besøger hjemmesiden. Disse data inkluderer: IP-adresser eller enheds-ID, der er tildelt den respektive enhed til den nødvendige brug for at sende det ønskede indhold (fx særligt indhold, tekster, billeder og produktinformation samt datafiler, der skal downloades osv.), brugerens aktivitet i forbindelse med hjemmesiden, enhedstypen, browsertypen samt dato og tidspunkt for aktiviteten.

AD Danmark anvender derudover denne information til at forbedre præsentationer af services, features og andre funktioner samt almindelige administrationsopgaver.

Derudover sletter eller anonymiserer AD Danmark omgående data vedrørende anvendelse, herunder IP adresser, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå ovenstående formål.

Behandling og anvendelse af data sker i henhold til gældende lovgivning som dermed berettiger tiltagene eftersom (1) behandlingen er en forudsætning for hjemmesidens formål; eller (2) AD Danmark har en oprigtig interesse i at sikre og forstærke funktionaliteten på hjemmesiden, minimere eventuelle fejl og tilpasse den til brugenes behov.

3. Yderligere behandling af persondata

Kontakt vores virksomhed

Du har muligvis anført dine kontaktoplysninger via vores kontaktformular. Vi anvender dine data med det formål at svare på din henvendelse.

Behandling og anvendelse af dine oplysninger sker i henhold til gældende lovgivning, der berettiger handlingerne med henvisning til, at behandlingen er nødvendig for at behandle din henvendelse.

Såfremt du ikke har givet samtykke til en længere opbevaringsvarighed, fx i forbindelse med vores interessentforvaltning, opbevarer vi kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål eller så længe gældende lovgivning kræver dette, hvis en opbevaringsforpligtelse finder anvendelse.

4. Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, gemmes en cookie og andre data lokalt (herefter kaldet lokal datalagring) på din enhed. Disse er tekstfiler, som gemmes i din browser, og som kan læses af vores tjenester.

Lokalt lagrede data bruges til at forenkle brugen af vores tjenester og for at give dig relevante oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og gør, at din brugeroplevelse bliver god. Det bruges også til at måle trafik på vores hjemmeside, indsamle statistikker, spore adfærd for at opbygge målgrupper til markedsføring, forenkle annoncestyring og forbedre vores tjenester.

Eksempler på brug: Vi bruger cookies til at genkende din enhed, så du ikke behøver at logge ind hver gang, du bruger vores tjenester eller til at levere tilpassede produktvisninger, så du ikke behøver at søge. Cookies bruges også til at gemme, hvilke annoncer du har set og klikket på.

5. Dine datarettigheder / Data Protection Officer

Du kan til enhver tid gøre din ret til at tilgå dine data gældende. Derudover kan du gøre følgende rettigheder gældende såfremt de respektive krav herfor er opfyldt:

  • Ret til berigtigelse
  • Ret til datasletning
  • Ret til at begrænse databehandlingen
  • Ret til at indgive en klage til den pågældende tilsynsmyndighed for databeskyttelse
  • Ret til dataportabilitet (efter den 25. maj 2018)
  • Rettigheder til indsigelse

Såfremt AD Danmark’s behandling af dine aktiviteter involverer dine personfølsomme data, som bliver behandlet på baggrund af AD Danmarks legitime interesse, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling på baggrund af din specifikke situation. AD Danmark vil derefter stoppe behandlingen medmindre AD Danmark kan påvise vigtige årsager til behandlingen, som skal beskyttes og som dermed overgår dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende eller forsvare mod fremsatte krav.
Hvis du ønsker ovenstående eller hvis du har spørgsmål i forhold til behandling af dine persondata, kontakt pr. e-mail eller pr. post på adressen, AD Danmark A/S, Den ansvarlige enheds adresse: Stengårdvej 1, 5500 Danmark (e-mail: persondata@addanmark.dk>).

Vi opdaterer løbende vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.

Den til enhver tid gældende politik er tilgængelig på Hjemmesiden og de relevante tjenester.

Persondatapolitikken er senest opdateret den 24. maj 2018 version 1.0